Den Dolder / Wingerd

Locatie: Den Dolder
Naam gebouw:
Wingerd
Adres: Dolderseweg 164
Oorspronkelijke functie: barak (verpleging TBC-patiënten)
Huidige functie: leegstaand
Architect: F.W.M. Poggenbeek
Datering: 1909

De Wingerd behoort tot de oudste gebouwen van de Willem Arntsz Hoeve. Het was een barak waar slechts een klein aantal patiënten ondergebracht kon worden die ongeschikt waren om in de grotere gemeenschappelijke zalen te worden ondergebracht. Het was lange tijd in gebruik als TBC paviljoen voor klinische patiënten van de gehele Willem Arntsz Stichting. In 1986 werd de barak verbouwd tot therapie-gebouw. Tot voor kort was het gebouw in gebruik als meditatiecentrum. Op dit moment staat het gebouw leeg.