Den Dolder / Spinoza

Locatie: Den Dolder
Naam gebouw:
Spinoza
Adres: Dolderseweg 164
Oorspronkelijke functie: paviljoen voor vrouwen 1e klas
Huidige functie: dependance Centrum Maliebaan
Architect: F.W.M. Poggenbeek
Datering: 1909

Ook in de psychiatrie was het gebruik patiënten in verschillende klassen in te delen. Het klassenonderscheid kwam in de architectuur niet zozeer in de afwerking van het exterieur tot uiting – ook hier paste Poggenbeek opnieuw de chaletstijl toe – maar bepaalde wel de indeling van het gebouw. Spinoza was bestemd voor dames eerste klas. Deze patiënten hadden doorgaans een eenpersoonskamer tot hun beschikking en brachten veel tijd door in de dagverblijven. Spinoza telde drie van deze salons, die waren bedoeld voor tien of elf patiënten. Ze handwerkten er, lazen en deden gezelschapsspelen. Hoe vriendelijk de uitstraling van de eerste klas paviljoens ook was, toch ontbraken voorzieningen als een isoleercel niet. Het ‘broertje’ van Spinoza was paviljoen Swammerdam, dat inmiddels is afgebroken. Het lag precies tegenover Spinoza aan de andere kant van de centrale as. Swammerdam was bestemd voor heren en op dezelfde manier ingedeeld als Spinoza, zij het dat een van de dagverblijven als biljartzaal dienst deed.