Den Dolder / Erasmus

Locatie: Den Dolder
Naam gebouw:
Erasmus
Adres: Dolderseweg 164
Oorspronkelijke functie: opnameafdeling van de hoofdafdeling psychiatrie
Huidige functie: ouderenpsychiatrie
Architect: Bofinex Projektontwikkeling
Datering: 1976-1978

Het nieuwe opnamepaviljoen Erasmus werd in 1977 gebouwd. Dit complex, dat is opgebouwd uit een aaneenschakeling van laagbouweenheden, werd ontworpen en uitgevoerd door Bofinex Projektontwikkeling. Het is illustratief voor de gang-bare ontwikkeling in deze periode waarbij grootschalige oudbouw wordt vervangen door kleinschalige nieuwbouw-
projecten. De woonsituatie van de patiënten werd daardoor drastisch verbeterd. Ook kwam er meer aandacht voor de
individuele behoeften van de patiënten. Aan de grote slaapzalen die in de oude gebouwen gebruikelijk waren kwam nu voorgoed een eind. Bij de ingebruikname was het bestemd voor 48 patiënten.