Cultuurhistorische verkenning en waardenstelling Helmond

Samen met Flexus Architectuur, Welstand & Architectuurhistorie werkt Noor Mens aan een cultuurhistorische verkenning voor verschillende wijken in Helmond.

Begin juli 2021 hebben we de cultuurhistorische verkenning voor de binnenstad van Helmond opgeleverd. De ruimtelijke complexiteit van dit gebied, dat bestaat uit de historische binnenstad, enkele uitvalswegen en de kleine woonbuurten daaromheen, is bijzonder groot. Dit komt mede door de talloze naoorlogse ingrepen in historisch weefsel, de complexe opbouw van de stuksgewijs gesaneerde negentiende-eeuwse kanaalzone en de vele historische woonbuurten met elk een andere signatuur. Helmond heeft een forse verdichtingsopgave, waarvan een flink deel binnenstedelijk. Ons onderzoek biedt concrete adviezen en handvaten voor bescherming van het historisch erfgoed, voor stedelijke vernieuwing en de integratie van beide. Binnenkort zal het document aan de gemeenteraad worden voorgelegd.