biografie

Noor Mens studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, met als specialisatie architectuur- en stedenbouwgeschiedenis. Sindsdien doet zij onderzoek en schrijft over Nederlandse architectuur en stedenbouw in de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Tot haar werkzaamheden behoren het maken van waardestellingen, transformatiekaders en cultuurhistorische verkenningen, de (mede)samenstelling van verschillende tentoonstellingen, de begeleiding van excursies in binnen- en buitenland en het geven van (gast)colleges – onder andere voor de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de TU Eindhoven en de TU Delft.

Samen met Cor Wagenaar doet zij onderzoek naar de architectuur van de gezondheidszorg. Dit resulteert in conceptontwikkeling en publicaties.

Van 2015 tot 2019 was Noor Mens werkzaam als docent en onderzoeker aan de TU Eindhoven. In 2019 promoveerde zij op het proefschrift Een architectuurhistorische waardestelling van naoorlogse woonwijken in Nederland. Het voorbeeld van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam.

Noor Mens architectuurhistoricus is gevestigd in Groningen.

Nevenfuncties:
– Bestuurslid Vereniging tot Bevordering der Bouwkunst (VBB), Groningen
– Redactielid Bulletin KNOB
– Lid Welstandscommissie AMC, Amsterdam