De toekomst van de polikliniek

Waarom is het Nederlandse ziekenhuis veel groter dan elders in Europa gebruikelijk is? Wegen de voordelen die de medische staf en het management van de grote schaal verwachten op tegen de alom onderkende nadelen voor de patiënten? Is het Nederlandse ziekenhuis dus eerder een productiefaciliteit dan een plek waar gezondheid wordt ‘geconsumeerd’? En kan het ook anders? Kan het beter? Om dat na te gaan besloot de Stagg een ontwerpstudie te initiëren waarin gezondheidszorg als een ‘gewone’ vorm van dienstverlening is opgevat, die wordt aangeboden op een ‘normale’ markt. Verschillende Stagg-bureaus en studenten van de Academie van Bouwkunst namen deel aan de studie naar nieuwe concepten voor poliklinieken. De publicatie bevat de resultaten. Verder wordt de ontwikkeling van de polikliniek beschreven en is een aantal interviews opgenomen.

N. Mens, C. Wagenaar De toekomst van de polikliniek, Amsterdam 2007
/ Een publicatie van de Stagg

De toekomst van de polikliniek