Healing Environment

Healing Environment. Anders bouwen voor betere zorg vormt de neerslag van een door de Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (Stagg) ge├»nitieerd studieproject naar het fenomeen van een healing environment, dat in de gezondheidszorg bijzonder populair is. Het refereert aan de effecten van de door de architecten en tuinarchitecten ontworpen omgeving op mensen die daar verblijven. Dat deze effecten zich voordoen is niets nieuws, dat er een directe relatie met de gezondheid is evenmin. Stedelijke hygi├źne, de kwaliteit van de woningen, de psychologische gevolgen van monotone stadsuitbreidingen en tal van andere aspecten zijn in de loop der jaren uitvoerig bestudeerd. Healing environment gaat een stap verder. Wanneer de relatie tussen omgevingsfactoren en gezondheid onomstreden is, doet zich vooral bij de architectuur van zorggebouwen de vraag voor naar het maken van een healing environment. Dit boek verkent de mogelijkheden. Na een historisch getinte introductie geven twaalf architectenbureaus door middel van ontwerpend onderzoek hun visie op de helende kwaliteiten van architectuur. Een tweetal projecten wordt vervolgens nader geanalyseerd.

N. Mens, C. Wagenaar, Healing Environment. Anders bouwen voor betere zorg, Bussum 2009 / Uitgeverij THOTH