Welstandsvisie AMC

De welstandsvisie voor het AMC richt zich nadrukkelijk op het uiterlijk van het publieke domein. Dat bevindt zich buiten het gebouw (het terrein waarop de gebouwen staan), maar vooral in het interieur, en dan voornamelijk op de straten en pleinen binnen het complex. Aanleiding is de wens om het gebouw nog geruime tijd te blijven gebruiken. Het ligt voor de hand om bij de daarvoor onvermijdelijke aanpassingen optimaal te profiteren van de mogelijkheden van het oorspronkelijke ontwerp, en ingrepen tegen te gaan die ten koste gaan van de karakteristieke kwaliteiten van het complex. 

Welstandsvisie AMC