Den Dolder / Meijboom

Locatie: Den Dolder
Naam gebouw:
Meijboom
Adres: Dolderseweg 164
Oorspronkelijke en huidige functie: klinische huisvesting, rehabilitatie en behandeling voor cliënten die langdurige zorg nodig hebben
Architect: Alberts en Van Huut
Datering: 1996

Net als Reijnvaan is ook Meijboom bestemd voor de klinische huisvesting, rehabilitatie en behandeling van cliënten die langdurige zorg nodig hebben. Ook dit gebouw werd ontworpen door Alberts & Van Huut. Meijboom bestaat uit een aaneenschakeling van weliswaar onderling verschillende, maar toch vergelijkbare bouwdelen, die op het eerste gezicht de indruk wekken van een conferentiecentrum in het groen, met hotelaccommodatie in de onmiddellijke nabijheid. De meeste patiënten die er verblijven hoeven echter niet te hopen op spoedige en volledige reïntegratie in de maatschappij. Het openbare gebied – de straat, het plein, plekken waar contacten met ‘gezonde’ medeburgers plaatsvinden – speelt in het dagelijks leven van de bewoners een ondergeschikte rol, maar daar staat tegenover dat de natuur hier heer en meester lijkt. De architecten spelen daarop in door het gebouw als het ware uit de plek te laten groeien, alsof het een organisch onderdeel van het bos is.