Den Dolder / Reijnvaan

Locatie: Den Dolder
Naam gebouw:
Reijnvaan
Adres: Dolderseweg 164
Oorspronkelijke en huidige functie: klinische huisvesting, rehabilitatie en behandeling voor cliënten die langdurige zorg nodig hebben
Architect: Alberts en Van Huut
Datering: 1996

De gebouwen die Alberts & Van Huut ontwierpen voor de Willem Arntsz Hoeve tonen een afwisselend beeld. Aan de buitenkant is het gebouw alles behalve recht toe recht aan. In het interieur lijkt geen enkele ruimte hetzelfde en heeft het knusse hoekjes waar de patiënt zich terug kan trekken en geborgenheid kan vinden.
Hoe ongewoon de architectuur ook mag zijn, toch oogt Reijnvaan als een gewoon appartementencomplex. Opnieuw vermeden de architecten het institutionele karakter dat tot de jaren zeventig zo typerend was voor de architectuur van de (geestelijke) gezondheidszorg en waar sindsdien niet zonder moeite afscheid van is genomen. Reijnvaan is een organisch geheel dat hogere en lagere delen met elkaar verbindt en in de bosrijke omgeving integreert. Hoewel het gebouw opvalt dringt het zich niet op; het lijkt slechts een verbijzondering van een ogenschijnlijk willekeurig gekozen plek in het groen, en daarmee tegelijk ook een manifestatie van het universele karakter dat aan deze antroposofische bouwstijl eigen zou zijn.