Den Dolder / Nieuw Wier

Locatie: Den Dolder
Naam gebouw:
Nieuw Wier
Adres: Dolderseweg 164
Oorspronkelijke functie: klinische afdeling
Huidige functie: gespecialiseerd onderzoek- en behandelcentrum voor SGLVG cliënten (Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten)
Architect: Alberts en Van Huut
Datering: 1996/2000

Wier is een gesloten afdeling bestemd voor onderzoek en behandeling van moeilijk lerende mensen die ernstige problemen hebben. Ze zijn gehuisvest in een gebouw naar ontwerp van Alberts & Van Huut die ook de gebouwen Reijnvaan en Meijboom ontwierpen. De architectuur van Alberts & Van Huut wordt wel ‘antroposofisch’ genoemd. Het is moeilijk in kort bestek aan te duiden waarin antroposofische architectuur zich onderscheidt, hoewel gebouwen die in deze trant ontworpen zijn zich vaak duidelijk van de gebruikelijke confectiearchitectuur onderscheiden. In hoeverre de eigen stijl waarmee Alberts & Van Huut furore maakten sinds de oplevering in de jaren tachtig van het hoofdkantoor van de NMB-bank in Amsterdam direct terug te voeren is op de principes van Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, maar zeker is dat zij een breed publiek proberen aan te spreken. Zij doen dat door in hun ontwerpen niet de conventies van de (bouw-)industrie als uitgangspunt te nemen, maar zich daartegen juist af te keren. Wat is conventioneler in de moderne architectuur dan de rechte lijn, de modulaire plattegrond, de toepassing van gestandaardiseerde elementen?

 

Natuurlijk ontkomt ook de antroposofisch geïnspireerde architect niet aan het respecteren van sommige conventies, regels en voorschriften, maar zeker in de uiterlijke verschijningsvorm probeert hij zich daaraan te onttrekken. Daardoor ontbreken rechte daklijsten, plattegronden op basis van een grid, door grootfabrikanten geleverde standaardramen, en vertoont de aansluiting van verschillende bouwdelen soms merkwaardige verspringingen.