bureau

Noor Mens verricht onderzoek en publiceert over architectuur- en stedenbouwgeschiedenis. Het accent ligt daarbij op Nederland in de twintigste en eenentwintigste eeuw. Kenmerkend is dat architectuur en stedenbouw binnen een brede context worden bestudeerd: internationaal, maatschappelijk, politiek en geografisch. Het streven is een bijdrage te leveren aan de hedendaagse ontwerppraktijk. Deze website geeft een indruk van de werkzaamheden.