Noor Mens
architectuurhistoricus

Profiel

Architectuurhistoricus Noor Mens verricht onderzoek naar en publiceert over architectuur-, stedenbouw- en landschapsgeschiedenis van de negentiende, twintigste en eenentwintigste eeuw. Het zwaartepunt ligt op de periode van de wederopbouw en Post-65. Kenmerkend is dat architectuur en stedenbouw binnen een brede context worden bestudeerd en beschreven: internationaal, maatschappelijk, politiek, geografisch en cultuurhistorisch. Het streven is een bijdrage te leveren aan de hedendaagse ontwerp- en erfgoedpraktijk.

Tot de werkzaamheden behoren:

  • Ehet vervaardigen van waardestellingen, cultuurhistorische verkenningen en transformatiekaders;
  • Eadvies en conceptontwikkeling met betrekking tot de architectuur van de gezondheidszorg;
  • Ehet maken van tentoonstellingen over architectuur en stedenbouw;
  • Epubliceren over architectuur en stedenbouw.

Noor Mens studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, met als specialisatie architectuur- en stedenbouwgeschiedenis. In 2019 promoveerde zij aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) op het proefschrift  Een architectuurhistorische waardestelling van naoorlogse woonwijken in Nederland.