Noor Mens
architectuurhistoricus

Profiel

Architectuurhistoricus Noor Mens verricht onderzoek naar en publiceert over architectuur-, stedenbouw- en landschapsgeschiedenis van de negentiende, twintigste en eenentwintigste eeuw. Het zwaartepunt ligt op de periode van de wederopbouw en Post-65. Kenmerkend is dat architectuur en stedenbouw binnen een brede context worden bestudeerd en beschreven: internationaal, maatschappelijk, politiek, geografisch en cultuurhistorisch. Het streven is een bijdrage te leveren aan de hedendaagse ontwerp- en erfgoedpraktijk.

Tot de werkzaamheden behoren:

 • Ehet vervaardigen van waardestellingen, cultuurhistorische verkenningen en transformatiekaders;
 • Eadvies en conceptontwikkeling met betrekking tot de architectuur van de gezondheidszorg;
 • Ehet maken van tentoonstellingen over architectuur en stedenbouw;
 • Epubliceren over architectuur en stedenbouw.

Noor Mens studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, met als specialisatie architectuur- en stedenbouwgeschiedenis. In 2019 promoveerde zij aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) op het proefschrift  Een architectuurhistorische waardestelling van naoorlogse woonwijken in Nederland.

  Noor Mens werkt samen met:

  Noor Mens is tevens redactielid van het Bulletin KNOB, lid cultuurhistorie Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Drentse gemeenten voor Libau en voorzitter van de Vereniging tot Bevordering der Bouwkunst (VBB)

  Bulletin KNOB

  Libau

  VBB