Lopende projecten

Binnensteden

In het onderzoek staan transformaties van de Nederlandse binnensteden sinds 1940 centraal.
De wederopbouw van de binnensteden die tussen 1940 en 1945 te lijden kregen van soms zeer zware oorlogsschade markeert een breuk in het denken over het fenomeen binnenstad in het algemeen. Reden om het onderzoek daarmee te beginnen. Vervolgens gaat het in op de opmerkelijke verschuivingen na 1955. In de plannen die in die periode tot stand kwamen, kreeg de auto ruim baan. De omgang met het fenomeen auto vormt in het denken over de binnenstad een rode draad. Vanaf 1965 werd de historische binnenstad ‘herontdekt’. Er kwam steeds meer kritiek op de verkeersplannen uit de jaren vijftig en begin zestig. Maar ook in deze periode was binnen de stadsvernieuwing aanvankelijk nog sprake van kaalslag.

Vanaf eind jaren tachtig wordt de binnenstad gezien als economische motor. Dit leidt tot veel, soms grootschalige nieuwbouw. De laatste jaren is er meer oog voor erfgoed en krijgen gebouwen steeds vaker een herbestemming. Ook is er een toenemende aandacht voor de openbare ruimte.

Capelle aan den IJssel

Samen met Contrei werkt Noor Mens aan een onderzoek naar de verstedelijkingsgeschiedenis van Capelle aan den IJssel.
Capelle heeft zijn eerste groeispurt gekend in de wederopbouwperiode en is daarna als groeikern verder uitgedijd. Centraal staat de vraag welke grootschalige stedenbouwkundige ontwikkelingen kenmerkend zijn voor de (snelle) stedelijke groei en bijdragen aan de herkenbare structuur en identiteit van Capelle aan den IJssel, of een bijzondere kwaliteiten op zichzelf hebben.

Het onderzoek mondt onder andere uit in ‘het verhaal van het stadsdorp Capelle aan den IJssel na 1945’ en een selectie van karakteristieke objecten uit de wederopbouw- en Post65-periode.