Gezonde stad

Gezonde stad Groningen

In een nummer van het tijdschrift Noorderbreedte, dat geheel gewijd is aan Gezond Wonen leverde Noor Mens een bijdrage: ‘De (on)gezonde stad – Voorbeeld Groningen’. Hierbij wordt de stad Groningen onderworpen aan een health check en uiteengezet welke stedenbouwkundige ingrepen sinds de negentiende eeuw werden toegepast om de gezondheid van de Groningers te verbeteren.

Hierbij passeren verschillende historisch-ruimtelijke concepten de revue: riolering en schoon water, parken, gezonde woningen, tuinsteden, licht, lucht en ruimte, open bebouwing, de wijkgedachte, etc. Aan het eind van de twintigste eeuw won de overtuiging veld dat een gezonde omgeving meer is dan een omgeving die vrij is van fysiek en mentaal ziekmakende factoren. Ze kan ook een omgeving zijn die de gezondheid bevordert, een healing environment.

 

Noorderbreedte

 

Stad en gezondheid

Voor een ontwerpatelier bij de Rijks Planologische Dienst (RPD) over de gezonde stad, deed Noor Mens onderzoek naar de historie van de gezonde stad en over de gezondheid van de bewoners in een aantal Rotterdamse wijken. De inzichten over welke omgeving ziek maakt en welke bijdraagt aan de gezondheid zijn voortdurend veranderd, maar wat door de tijd aanwezig is gebleven is de overtuiging dat het sleutelen aan de stedelijke omgeving bijdraagt aan de gezondheid van de bewoners.

Het historisch onderzoek toont respectievelijk de aangetroffen wantoestanden (de symptomen), de diagnoses die werden gesteld en de stedenbouwkundige ingrepen (de therapieën of behandelingen). Dit leverde een reeks uiteenlopende ruimtelijke concepten uit de geschiedenis op.

Bij de casestudie werd van een reeks Rotterdamse wijken de gezondheid van de bewoners in kaart gebracht en zijn vervolgens ‘injecties’ ontwikkeld die de gezondheid van de wijkbewoners zou kunnen verbeteren.
Stedenbouw is in deze studie opgevat als een probleemoplossende discipline. Problemen (symptomen) worden geconstateerd, geanalyseerd (diagnose) en aangepakt (behandeling). Het arsenaal van de stedenbouwkundige is op te vatten als een arsenaal aan behandelmethoden.