Het medisch handelen kent vele facetten. Tot de meest fascinerende behoort wat wij tegenwoordig de chirurgie noemen. Het snijden in levende lichamen gaat terug tot de antieke culturen van China, India, Mesopotamië en Egypte. Hoewel we mogen aannemen dat het ook toen bedoeld was de genezing van de patiënten te bevorderen vertoonde het nauwelijks overeenkomsten met wat we tegenwoordig onder medisch handelen verstaan. De ‘moderne’ medische wetenschap – modern in de zin van rationeel, wetenschappelijk gefundeerd, bevrijd van religie en vooroordeel – is een vrucht van de late achttiende eeuw in Europa. Vanaf dat moment loopt de ontwikkeling van de chirurgie parallel met die van wetenschap en techniek. Ook de wortels van het moderne ziekenhuis reiken terug tot de late achttiende eeuw. Toen ontstonden ook de eerste operatiekamers: ruimtes die speciaal werden ingericht voor het verrichten van chirurgische ingrepen. Het artikel van Noor Mens en Cor Wagenaar in Venster open. Heden, verleden en toekomst van de OK, volgt de ontwikkeling van de operatiekamer vanaf dit begin tot de meest recente ontwikkelingen nu.

[portfolio_slideshow id=986 width=400 slideheight=460 navpos=disabled]

VENSTERS OPEN. HEDEN, VERLEDEN EN TOEKOMST VAN DE OPERATIEKAMER

Operatiekamers over de hele wereld zullen de komende jaren sterk gaan veranderen. Robotica, geavanceerde chirurgie en een andere kijk op de zorg zijn van grote invloed. Daarnaast speelt een aantal belangrijke vragen een rol. Moeten we operatie- kamers als hart van het ziekenhuis blijven zien? Is het verstandig een schifting te maken tussen hoogcomplexe ingrepen en behandelingen met een laag risico? Hoe maken we de OK flexibeler, patiëntvriendelijker en tot een aangename werk- omgeving voor het personeel? En hoe zit het met de meerwaarde van al die techniek?

Dit boek grijpt het moment aan om met een frisse blik, ongehinderd door de huidige conventies en opvattingen, naar de toekomst van de operatiekamer te kijken. Het gaat in op de geschiedenis van de operatiekamer en beschrijft thema’s als luchtbehandeling, de cultuur op de OK, de rol van techniek en de relatie tussen menselijk handelen en OK-ontwerp. Bovendien presenteert het zeven prikkelende ontwerpen voor de Operatiekamer van de Toekomst. Deze laten zien hoe ontwerpers in nauwe samenwerking met OK-professionals tot boeiende analyses en oplossingen kunnen komen. Hiermee daagt Vensters Open uit om voorbij de gebaande paden te denken, op weg naar een zo optimaal mogelijke OK van de Toekomst.

Redactie: Edwina Doting, Joram Nauta, Peter Michiel Schaap
Auteurs: Bram Esser, Raphaël Gallis, Peter Luscuere, Noor Mens, Peter Michiel Schaap, Jan Maarten Schraagen, Roberto Traversari, Cor Wagenaar
Geïnterviewden: Erik Heineman, Ivo Broeders
Grafisch ontwerp: De Jongens Ronner
Correctie: Petra Pauw
Druk: Het Grafisch Huis, Groningen
ISBN: 978-90-71903-34-2
Prijs: € 24,95
Verzendkosten: € 3,00

Bestellen kan door een e-mail te sturen aan GRAS UITGEVERS

Vensters open is een initiatief van Frans Jaspers (lid Raad van Bestuur UMCG en voorzitter Stichting Thomassen à Thuessink) i.s.m. TNO.