In een binnenkort te verschijnen publicatie wordt uiteengezet hoe het huidige Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)  is ontstaan. Het heeft zich ontwikkeld van een eenvoudig academisch ziekenhuis tot een universitair medisch topcentrum van internationale allure. Dit vindt zijn afspiegeling in de gebouwen. Bij weinig gebouwtypen is het bedrijf dat het huisvest zo sterk aan verandering onderhevig en bij geen ander gebouw vindt dat in zo’n sterke mate zijn weerslag in de architectuur. In de publicatie wordt het transformatieproces weergegeven en wordt stilgestaan bij gebouwen die in het verleden zijn neergezet en soms ook al weer verdwenen om plaats te maken voor nieuwe gebouwen. Eerst wordt de oprichting van het academisch ziekenhuis beschreven en een beeld gegeven van de ontstaansgeschiedenis van de ziekenhuiszorg in Groningen. Vervolgens komt er nieuwbouw tot stand op de plek van de voormalige vestingwerken. Na forse uitbreidingen heeft dit paviljoenziekenhuis in de loop van de tijd plaats gemaakt voor het huidige complex. Daarmee is de bouwgeschiedenis van het UMCG nog niet ten einde. Nieuwe wensen, inzichten en mogelijkheden zullen ook in de toekomst veranderingen met zich mee brengen.