Psychiatrie onderdak

De gebouwen van GGZ-instelling Altrecht in de provincie Utrecht.

Sinds 1 januari 2000 werken de Riagg Stad Utrecht, de Riagg Westelijk Utrecht en de psychiatrische ziekenhuizen van de H.C. Rümkegroep onder de naam Altrecht. Sindsdien is de stichting een van de grootste GGZ-instellingen in Nederland. De geschiedenis van Altrecht reikt ver terug.

Al in de middeleeuwen werd het Willem Arntsz Huis opgericht dat tot op de dag van vandaag nog volop in bedrijf is. Aan het einde van de negentiende eeuw werd op een prachtige locatie in Den Dolder de Willem Arntsz Hoeve aangelegd. Nog veel gebouwen herinneren aan de eerste aanleg. Hoewel het pas veel later van de stichting uit ging maken, kwam in 1904 in Zeist het Christelijk Sanatorium tot stand.

Tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw werd er op de verschillende locaties veel gesloopt, bijgebouwd en gerenoveerd. Daarna maakte de GGZ een ware revolutie door. Gebouwen die sindsdien tot stand kwamen illustreren deze revolutie. Het zijn de GGZ-centra in Woerden en Nieuwegein, de Windehof in Bilthoven en de sociowoningen die op verschillende plaatsen in gebruik werden genomen. Anno 2005 telt Altrecht ruim 100 gebouwen die in de loop van de tijd werden gebouwd. Ze laten iets zien over de wijze waarop tijdens de totstandkoming over de geestelijke gezondheidszorg werd gedacht.

In de gidsjes die gewijd zijn aan de afzonderlijke locaties en op een website worden alle gebouwen van Altrecht beschreven en geïllustreerd.