sociale woningbouw Tilburg

Meer dan wonen. Een eeuw sociale woningbouw in Tilburg

Woningbouw en stedenbouw zijn in Nederland altijd nauw met elkaar verbonden geweest. Deze gids geeft een overzicht van ruim een eeuw sociale woningbouw in Tilburg tegen de achtergrond van de stedenbouwkundige ontwikkelingen. Woningcorporaties spelen een hoofdrol bij de bouw en het beheer in de sociale woningbouw. De bijdrage van drie van deze corporaties aan de sociale woningbouw in Tilburg staat hier centraal: TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg.
De gids is onderverdeeld in periodes. In acht hoofdstukken wordt de achtergrond geschetst van de stadsontwikkeling en de belangrijke uitbreidingswijken in een bepaalde periode. Achtereenvolgens komen de invoering van de Woningwet en het ontstaan van de sociale woningbouw aan de orde. Vervolgens zien we het huidige Tilburg ontstaan: het eerste grote uitbreidingsplan voor de stad met belangrijke uitbreidingswijken binnen de Ringbanen; de naoorlogse uitbreidingswijken in het noorden en westen; de manier waarop aan het centrum van de stad wordt gesleuteld; de stadsvernieuwing en de uitbreidingen in het westen van de stad zoals De Reeshof. Kern van elke hoofdstuk vormt de beschrijving van een aantal karakteristieke woningbouwprojecten. Die laten zien hoe over het wonen werd gedacht.