Naar aanleiding van een onderzoek over de transformaties van Nederlandse binnensteden sinds 1940 is nu een manifestatie over dit onderwerp in voorbereiding. Het project omvat een publicatie en een reeks activiteiten in diverse steden (tentoonstelling, debatten, workshops etc.) over de stedenbouwkundige en fysieke ontwikkeling die de Nederlandse binnenstad sinds de Tweede Wereldoorlog heeft ondergaan. De stadskern is, ondanks de enorme naoorlogse groei van de stad, bepalend gebleven voor de identiteit van de stad.De Nederlandse binnenstad is met het oog op de toenemende aandacht van herbestemming een onderwerp dat ook de komende tijd hoog op de agenda zal blijven bestaan. Stedenbouw-historisch onderzoek biedt inzicht in de wijze waarop de fysieke opbouw van de binnenstad gevormd werd, de samenhang tussen verschillende ontwikkelingen die daarbij een rol speelden, de stakeholders die daarbij betrokken waren. Dit proces zet zich onverminderd voort, waarbij de relatie tussen kern en buitenstad steeds opnieuw wordt gedefinieerd.Nadat de historische binnensteden tijdens de Wederopbouw hooguit als een steeds groter obstakel voor radicale modernisering en cityvorming werden beschouwd, zijn ze vanaf de late jaren zestig geleidelijk herontdekt als de kern van de stad, als erfgoed dat een verrassend vitale rol bij het accommoderen van de hedendaagse stedelijke behoeften bleek te kunnen spelen. Inmiddels is het erfgoed van de historische binnensteden binnen de ruimtelijke inrichting van Nederland richtinggevender dan ooit.