onderzoek & advies

Aan de publicaties ligt steeds gedegen onderzoek ten grondslag. Onderzoek, zowel het fundamentele als het operationele, levert een belangrijke bijdrage aan de hedendaagse ontwerppraktijk. Samen met Cor Wagenaar verricht Noor Mens onderzoek naar de architectuur van gebouwen voor gezondheidszorg. Dit resulteert in publicaties, advies en conceptontwikkeling met betrekking tot het zorglandschap van de toekomst.
Daarnaast doet Noor Mens onderzoek naar gebouwen en gebieden ten behoeve van waardestellingen en cultuurhistorische verkenningen. Hiervoor werkt zij onder andere samen met het Rotterdamse bureau Flexus Architectuur Welstand & Cultuurhistorie.