onderzoek & advies

Aan de publicaties ligt steeds gedegen onderzoek ten grondslag. Onderzoek, zowel het fundamentele als het operationele, levert een belangrijke bijdrage aan de hedendaagse ontwerppraktijk. Samen met Cor Wagenaar verricht Noor Mens onderzoek naar de architectuur van gebouwen voor gezondheidszorg. Dit resulteert in publicaties, advies en conceptontwikkeling met betrekking tot het zorglandschap van de toekomst.

Ontwerpatelier RPD

stad & gezondheid Wat is een stad? De aarde verstedelijkt. Steeds meer mensen wonen in steden, en zelfs waar de verstedelijking zich nog niet heeft aangediend verbreiden een gestaag uitdijend wegennet, de radio, de televisie en het internet een door en door stedelijke levensstijl. Wat is gezondheid? Dit is eveneens een moeilijk te definiëren begrip. …

Bekijk pagina »

Zorgarchitectuur

Vooral in de gezondheidszorg is de rol van architectuur van bijzondere betekenis. In geen gebouwtype is het verband tussen bestemming, opzet en vormgeving zo direct als in de architectuur voor de gezondheidszorg. Nergens is de relatie tussen gebouwen en het fysieke en geestelijke welzijn van de mensen waarvoor ze zijn ontworpen zo intens. Dat geldt …

Bekijk pagina »