ontwerpatelier RPD

stad & gezondheid

Wat is een stad? De aarde verstedelijkt. Steeds meer mensen wonen in steden, en zelfs waar de verstedelijking zich nog niet heeft aangediend verbreiden een gestaag uitdijend wegennet, de radio, de televisie en het internet een door en door stedelijke levensstijl.
Wat is gezondheid? Dit is eveneens een moeilijk te definiëren begrip. In deze studie staat de fysieke en mentale gezondheid van de mens centraal. Wat is een gezonde stad? In deze studie is de mens aangeduid als object van gezondheid, en een stad als gezonder naarmate het gezondheidspeil (zowel fysiek als mentaal) van haar inwoners hoger ligt. De aandacht is hoofdzakelijk gericht op omgevingsfactoren die van invloed zijn op de gezondheid van de mens.

website: stad & gezondheid