Op 7 december jl. organiseerde CAST (centrum voor architectuur en stedebouw Tilburg e.o.) een publieksavond over Ouderenzorg Architectuur. De aanleiding was het landelijke vraagstuk over de toekomst van zorg en wonen, gekoppeld aan de vraag hoe het ruimtelijk tot uitdrukking komt in Tilburg. Noor Mens gaf een lezing over de landelijke trends.
De ruimtelijke opgave ‘zorgen en wonen voor ouderen’ is actueel, zowel binnen als buiten architectuur en stedenbouw, zowel landelijk als lokaal. Tilburg ligt in een regio met een gefragmenteerd netwerkkarakter. De verspreiding van zorg over de stad is niet alleen ruimtelijk en economisch een belangrijk thema, het beïnvloedt ook het functioneren van de stad en de samenleving. Verschillende ouderenzorginstellingen in de regio (re)organiseren en werken aan hun gebouwen en woonzorgconcepten. Bij dit proces zijn veel verschillende partijen betrokken, het zorg voor een interessant maar complex ruimtelijk vraagstuk.

Resultaten onderzoek en workshop
Naast deze publieksavond organiseert CAST, samen met de TUe en Inbo, een workshop voor professionals en wordt een onderzoek naar ouderenzorghuisvesting in Tilburg uitgevoerd. Een samenvatting van de resultaten vormt de start van de lezingavond. De avond zal verder ingekleurd worden met interessante lokale voorbeelden.

Programma
Datum:  Vrijdag 7 december 2012
Locatie:  Servicecentrum Het Laar, Generaal Winkelmanstraat 175 Tilburg

19.15:    Inloop bezoekers
19.30:    Start van het programma, waar drie thema’s worden belicht

Thema 1: Lezing over de landelijke trends van ouderenzorgarchitectuur in Nederland.
Wat gebeurt er landelijk op het gebied van ouderenzorgarchitectuur?
Spreker:
* Noor Mens, Architectuurhistoricus en schrijfster van de onder andere de boeken ‘Architectuur voor de gezondheidszorg in Nederland’, ‘De architectuur van de ouderenhuisvesting.’ en ‘Healing Environment. Anders bouwen voor betere zorg’.

Thema 2: Lezing over de resultaten van het Tilburgse stadsonderzoek en de workshop ‘wonen en zorg voor ouderen in Tilburg’.
CAST organiseert in 2012 een stadsonderzoek naar ouderenzorghuisvesting in Tilburg, en een workshop voor professionals over het thema. Dit programma is een samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en Inbo.
Sprekers:
* Masi Mohammadi,Onderzoeker en universitair docent TU/e, gepromoveerd op domotica-toepassingen voor ouderenwoningen.
* Mark van der Poll, Architect Inbo, richt zich op gezondheidszorg, transformatie, stedenbouwkundig ontwerp en masterplanning.

Thema 3: Lezing over nieuwe Tilburgse woonzorg-gebouwen: ‘ouderenzorg architectuur de komende jaren in Tilburg’.
Welke projecten zijn nu in ontwikkeling, speciaal ontworpen en gebouwd voor ouderen? Aandacht voor grootschalige woonzorgcomplexen, maar ook aandacht voor kleine aanpassingen in de wijk speciaal gericht op ouderenbewoners.
Sprekers:
* DAT architecten, DAT architecten werkt samen met Shift architecture aan het plan voor Josefzorg in Tilburg. Combineer een grootschalig woonzorg-programma met de kleinschalige, gedetailleerde omgeving. TBV Wonen en Stichting de Wever vragen voor Jozefzorg in Tilburg meer zorg op hetzelfde terrein. Jozefzorg grenst direct aan monument ‘De Kam’ van architect Jos Bedaux, een van de iconen van de Tilburgse naoorlogse woningbouw
* KAW Architecten, Maakt het plan en ontwerp voor de herstructurering Vogeltjesbuurt Tilburg. Dit bestaat uit 200 woningen, nieuwbouw en renovatie. In dit plan is speciale aandacht voor grondgebonden ouderenwoningen.

21.30:    Sluiting, einde programma met een borrel
22.00:    Afronding

Foto: Digna, Rotterdam. Woningen en appartementen voor senioren. Fotograaf: Thea van den Heuvel. Ontwerp: Inbo.