Rob Ligtvoet architect

Rob Ligtvoet maakt grote karakteristieke gebouwen die iedereen onmiddellijk associeert met de stad waar ze staan of met het bedrijf dat erin is gehuisvest. Bekende voorbeelden zijn het kantoor van Nationale Nederlanden in Den Haag dat de Utrechtsebaan overspant, het hoofdkantoor van Esso-Benelux in Breda en het gerechtsgebouw op de Kop van Zuid in Rotterdam. Het zijn de visitekaartjes van Kraaijvanger Urbis, de opvolger van het bureau van de gebroeders Kraaijvanger waar hij in 1975 in dienst trad en sinds 1982 deel uitmaakt van de directie. Ligtvoets grote, representatieve gebouwen passen in de traditie van het bureau maar markeren ook een nieuwe fase. Hij behoort tot de meest succesvolle vertegenwoordigers van een nieuwe, zelfbewuste architectuur, die niet schroomt de identiteit van de gebruiker in zijn ontwerpen als uitgangspunt te nemen. Dat maakt zijn gebouwen representatief voor herwonnen zelfvertrouwen van de architectuur als een vormgevende, artistieke discipline en toonbeelden van de economische opleving die in de jaren negentig zijn beslag kreeg. Met het postmodernisme heeft Ligtvoets architectuur echter nauwelijks raakvlakken. De basis ervan is altijd een helder, eenduidig concept, dat ontstaat door een kritische herinterpretatie van het programma van eisen en een zorgvuldige inpassing in het stedenbouwkundig plan. Vereist het concept intens overleg met de opdrachtgever, het uiteindelijke ontwerp dient vanzelfsprekend en begrijpelijk te zijn. In het boek wordt het oeuvre van Ligtvoet beschreven aan de hand van enkele sleutelbegrippen uit de recente architectuurgeschiedenis: Corporate Identity, Decorated Shed, Bigness, Modern Classicism en Re-arch. Deze vormen de drager van een aantal clusters die een selectie uit het werk bevatten.

Het boek bevat tevens een bureaugeschiedenis, beginnend bij de oprichting van het bureau van de gebroeders Kraaijvanger. Zij realiseerden voor de tweede wereldoorlog veel woningen in Rotterdam en tijdens de wederopbouwperiode kwamen onder andere bankgebouwen, winkels en kantoorgebouwen tot stand en realiseerden ze concertgebouw De Doelen en het Stationspostkantoor in Rotterdam. Zij ontwierpen voor Vroom & Dreesmann warenhuizen door heel Nederland.

N. Mens, Rob Ligtvoet, Architect, Rotterdam 2001
/ Uitgeverij 010