Zorgboulevards

Boulevards zijn grootstedelijke hoofdstraten waarin heel het palet aan stedelijke voorzieningen onderdak vindt: winkels, kantoren, woningen, musea, bioscopen, theaters, sportscholen, sauna’s, cafés. De boulevard is een schaalmodel van de stad en van de samenleving. In Zorgboulevards. Verkenningen in het zorglandschap van morgen presenteren elf ontwerpteams hun visie op een nieuw fenomeen: de zorgboulevard. De zorgboulevard wil een antwoord zijn op de behoefte de muren van het medisch-technologisch bolwerk te slechten en de gezondheidszorg in de alledaagse samenleving te integreren. Wat is daarvoor beter geëigend dan het model van de boulevard? Geconfronteerd met het toekomstbeeld van de patiënt als zelfbewuste consument ontwikkelden architecten, consultants, ziekenhuisdirecties, projectontwikkelaars, kennisinstituten concepten om het aanbod bij de veranderende vraag aan te passen, en daarbij zoveel mogelijk van het schijnbaar liberalere klimaat te profiteren, en opvallend veel van hun voorstellingen worden als zorgboulevard gepresenteerd. Even divers als de bedenkers van deze projecten lijken hun motieven: de projectontwikkelaars ontdekken een nieuwe groeimarkt, waarvan de commerciële, niet tot de nog altijd strikt gereguleerde zorg behorende voorzieningen vooralsnog het meeste profijt beloven, ziekenhuizen zien in het aantrekken van commerciële, vaak in afzonderlijke stichtingen ondergebrachte activiteiten een middel om hun aantrekkingskracht op de ‘zorgconsument’ te verhogen en tegelijkertijd voordeel te trekken uit de exploitatie van de boulevard, (semi-)wetenschappelijke kennisinstituten en adviesfirma’s ruiken een nieuwe markt, electronicagiganten zien kansen om hun vanuit de ziekenhuizen, waarin zij al sterk vertegenwoordigd zijn, ook andere, eraan gelieerde instellingen te bedienen, en de uitbaters van de winkels, sportscholen, wellnesscenters, en private klinieken hopen te profiteren van het het principe van het ‘one stop center’.De zorgboulevard is het meest vergaande voorbeeld van sinds de jaren zeventig actuele streven de gezondheidszorg te vermaatschappelijken, en biedt in architectonisch-stedenbouwkundige mogelijkheden voor radicale innovaties. Dit boek bevat de resultaten van een ontwerpstudie van de Stichting Architecten Onderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (Stagg). Het is een verkenning van het zorglandschap van morgen.

N. Mens, Zorgboulevards. Verkenningen in het zorglandschap van morgen, Bussum 2005 Uitgeverij Thoth