Categorieën
actueel architectuur gezondheidszorg zorgarchitectuur

Stad in stad

Recentelijk verschenen: Stad in stad. De architectuur en bouwgeschiedenis van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het is geschreven door Noor Mens en vormgegeven door De Jongens Ronner.
Het UMCG heeft zich vanaf de oprichting ontwikkeld van een regionaal  academisch ziekenhuis in Noord-Nederland tot een universitair medisch topcentrum van internationale allure. De gebouwen weerspiegelen deze ontwikkeling. Weinig andere gebouwen zijn zo sterk aan verandering onderhevig als een ziekenhuis, en zeker een UMC, waar naast patiëntenzorg ook nog twee andere functies worden uitgeoefend die veel ruimte vragen: onderzoek en opleiding. Bij geen ander type gebouw is dat ook in zo’n sterke mate zichtbaar in de architectuur.
Dit boekje beschrijft de geschiedenis van de architectuur van het UMCG en zijn voorlopers aan de hand van de gebouwen en de daarin ondergebrachte functies.  Het begint bij de oorsprong van de ziekenhuiszorg in Groningen en beschrijft vervolgens de oprichting van het eerste academische ziekenhuis in de binnenstad, om daarna de bouw, verbouw en uitbreiding van het complex te analyseren. Dit complex bevindt zich sinds het begin van de twintigste eeuw aan de rand van de historische stad, op de voormalige vestingwerken. Na forse uitbreidingen heeft deze verzameling van paviljoens in de loop van de tijd plaatsgemaakt voor het huidige geïntegreerde complex. Daarmee is de bouwgeschiedenis van het UMCG nog niet ten einde. Nieuwe ontwikkelingen in de patiëntenzorg, nieuwe inzichten en mogelijkheden in het wetenschappelijk onderzoek en nieuwe vormen van onderwijs en opleiding zullen in de toekomst zeker weer tot veranderingen en aanpassingen in bouw en architectuur leiden.

Categorieën
architectuur gezondheidszorg zorgarchitectuur

architectuur en bouwgeschiedenis van het UMCG

In een binnenkort te verschijnen publicatie wordt uiteengezet hoe het huidige Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)  is ontstaan. Het heeft zich ontwikkeld van een eenvoudig academisch ziekenhuis tot een universitair medisch topcentrum van internationale allure. Dit vindt zijn afspiegeling in de gebouwen. Bij weinig gebouwtypen is het bedrijf dat het huisvest zo sterk aan verandering onderhevig en bij geen ander gebouw vindt dat in zo’n sterke mate zijn weerslag in de architectuur. In de publicatie wordt het transformatieproces weergegeven en wordt stilgestaan bij gebouwen die in het verleden zijn neergezet en soms ook al weer verdwenen om plaats te maken voor nieuwe gebouwen. Eerst wordt de oprichting van het academisch ziekenhuis beschreven en een beeld gegeven van de ontstaansgeschiedenis van de ziekenhuiszorg in Groningen. Vervolgens komt er nieuwbouw tot stand op de plek van de voormalige vestingwerken. Na forse uitbreidingen heeft dit paviljoenziekenhuis in de loop van de tijd plaats gemaakt voor het huidige complex. Daarmee is de bouwgeschiedenis van het UMCG nog niet ten einde. Nieuwe wensen, inzichten en mogelijkheden zullen ook in de toekomst veranderingen met zich mee brengen.

Categorieën
architectuur gezondheidszorg zorgarchitectuur

OK van de toekomst als E-book

De publicatie Vensters open. Heden, verleden en toekomst van de operatiekamer, waarin een artikel over de geschiedenis van de operatiekamer is opgenomen van Noor Mens en Cor Wagenaar, is nu ook als E-book verkrijgbaar (engelstalig) Open Views: The Operating Room of the Future
. Operating rooms around the world will change enormously in the coming few years. Robotics, advanced surgery and a different view on health care are of great influence. Besides, a number of important questions play a role. Should we still see operating rooms as the heart of the hospital? Is it wise to make a separation between highly complex procedures and low-risk treatments? How do we make the OR complex more flexible, more patient-friendly and into a pleasant workplace for staff? And what about the added value of all this technology? This book seizes the moment to take a fresh look at the operating room of the future, unhindered by existing conventions and beliefs. It looks at the history of the operating room and describes issues such as air treatment, the culture in the OR, the role of technology and the relationship between human conduct and the OR design. Moreover, it presents seven exciting designs for the Operating Room of the Future. These show how designers have reached compelling analyses and solutions in close collaboration with OR professionals. With this, ‘Open views’ challenges to think beyond the beaten path, towards an optimal OR of the Future.