Categorie archief: actueel

Ouderenhuisvesting voor de toekomst

Op 7 december jl. organiseerde CAST (centrum voor architectuur en stedebouw Tilburg e.o.) een publieksavond over Ouderenzorg Architectuur. De aanleiding was het landelijke vraagstuk over de toekomst van zorg en wonen, gekoppeld aan de vraag hoe het ruimtelijk tot uitdrukking komt in Tilburg. Noor Mens gaf een lezing over de landelijke trends. De ruimtelijke opgave ‘zorgen en …

Lees verder »

Stad in stad

Recentelijk verschenen: Stad in stad. De architectuur en bouwgeschiedenis van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het is geschreven door Noor Mens en vormgegeven door De Jongens Ronner. Het UMCG heeft zich vanaf de oprichting ontwikkeld van een regionaal  academisch ziekenhuis in Noord-Nederland tot een universitair medisch topcentrum van internationale allure. De gebouwen weerspiegelen deze ontwikkeling. Weinig …

Lees verder »

Manifestatie Nederlandse binnensteden

Naar aanleiding van een onderzoek over de transformaties van Nederlandse binnensteden sinds 1940 is nu een manifestatie over dit onderwerp in voorbereiding. Het project omvat een publicatie en een reeks activiteiten in diverse steden (tentoonstelling, debatten, workshops etc.) over de stedenbouwkundige en fysieke ontwikkeling die de Nederlandse binnenstad sinds de Tweede Wereldoorlog heeft ondergaan. De …

Lees verder »

architectuur en bouwgeschiedenis van het UMCG

In een binnenkort te verschijnen publicatie wordt uiteengezet hoe het huidige Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)  is ontstaan. Het heeft zich ontwikkeld van een eenvoudig academisch ziekenhuis tot een universitair medisch topcentrum van internationale allure. Dit vindt zijn afspiegeling in de gebouwen. Bij weinig gebouwtypen is het bedrijf dat het huisvest zo sterk aan verandering onderhevig …

Lees verder »

OK van de toekomst als E-book

De publicatie Vensters open. Heden, verleden en toekomst van de operatiekamer, waarin een artikel over de geschiedenis van de operatiekamer is opgenomen van Noor Mens en Cor Wagenaar, is nu ook als E-book verkrijgbaar (engelstalig) Open Views: The Operating Room of the Future
. Operating rooms around the world will change enormously in the coming few years. Robotics, …

Lees verder »

Nederlandse binnensteden

Is het mogelijk binnensteden te moderniseren zonder ze te verwoesten? En als dat niet zo is, wat telt dan zwaarder? Die vragen bepalen de lotgevallen van de Nederlandse binnensteden sinds 1945. Het proces van cityvorming, dat al in de jaren twintig begint, wordt na 1945 op grote schaal voortgezet: het wonen maakt plaats voor winkels, kantoren …

Lees verder »

Top tien zorggebouwen

Architectonische kwaliteit is bij gebouwen voor gezondheidszorg geen vanzelfsprekendheid! De complexiteit van de functies en lage budgetten maken dat de prioriteiten elders liggen. De laatste jaren tekent zich een kentering af. Het loont om mooie, duurzame gebouwen te realiseren, waarbij niet alleen aan de functionaliteit van het medisch handelen is gedacht, maar ook aan de belevingswaarde van de …

Lees verder »

Opening Maggie’s Gartnavel in Glasgow naar ontwerp van OMA

De opgave was een intieme omgeving te scheppen voor mensen die een cruciale, existentiële ervaring te verwerken hebben: de confrontatie met kanker. Deze centra bieden mensen die aan kanker lijden de mogelijkheid zichzelf te informeren, troost te vinden bij lotgenoten, zorg en ondersteuning te krijgen bij de vele praktische problemen die ziekte met zich meebrengt. …

Lees verder »

Historische binnensteden in Nederland 1940-2010

Historische binnensteden veranderen en dat doen ze al zolang ze bestaan. Nieuwe vormen van bedrijvigheid, sociale verschuivingen, leeftijdsopbouw van de bevolking, de voorzieningen, architectonische en stedenbouwkundige inzichten om die te accommoderen en te representeren – alles is in beweging, soms snel, soms langzaam, soms treedt verval in, soms neemt het besef de overhand dat sommige …

Lees verder »

de geschiedenis van de operatiekamer

Het medisch handelen kent vele facetten. Tot de meest fascinerende behoort wat wij tegenwoordig de chirurgie noemen. Het snijden in levende lichamen gaat terug tot de antieke culturen van China, India, Mesopotamië en Egypte. Hoewel we mogen aannemen dat het ook toen bedoeld was de genezing van de patiënten te bevorderen vertoonde het nauwelijks overeenkomsten met wat we …

Lees verder »